לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חגי כץ

הבוקר פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חגי כץ, עדי דיאמנט ויחזקאל לפיד.

בית-המשפט העליון קיבל את ערעורן של רשויות המס וקבע, כי הכנסה ממכירת מניות שמקורן בהקצאת אופציות לפי סעיף 102 (כנוסחו לפני תיקון 132) והנסחרות בבורסה מחוץ לישראל מהווה אומנם הכנסה הונית (ולא הכנסת עבודה),* אך שיעור המס שחל עליה אינו 35% כקבוע בצו ההקלה** אלא שיעור המס השולי.
* חשיבות קביעה זו הינה, בין היתר, לגבי קיזוז הפסדים והעדר חבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות.
** צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר), התשנ"ב-1992.

למַעבר לפסק-הדין, לחצו כאן.