לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה של שנת 2008

פורסם קובץ הכולל את החלטות ועדות הכופר ברשות המסים למחצית הראשונה של שנת 2008.

הקובץ כולל 77 החלטות, מתוכן 62 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-15 החלטות בתיקי מכס ומע"מ (לעיון בקובץ לחצו כאן).

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), למחצית הראשונה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן) ולקובץ ההחלטות לשנת 2006 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן).