לוגו אלכס שפירא ושות׳

27.8.08: הוראת ביצוע חדשה של רשויות המס בעניין הודעה חד-צדדית על ביטול עסקה במקרקעין

רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה (ה"ב מיסוי מקרקעין 8/2008), לפיה ייתכן ביטול עסקה במקרקעין על-בסיס פסק-דין המורה על בטלות הסכם או על-בסיס הצהרה חד-צדדית.

על-פי ההוראה, כאשר מתקבלת הצהרה חד-צדדית על ביטול עסקה, יש לפְנות לצד השני לעסקה ולבקש את התייחסותו. בהעדר התייחסות של הצד השני או ככל שהמנהל לא יכול להשתכנע שהעִסקה בוטלה - לא יתקבל ביטול חד-צדדי.*
* במקרה זה, אם המוכר דיווח על עסקה חדשה סותרת (קרי: מכר את הנכס לצד ג'), תוצאנה שומות נוספות ויונפקו אישורי מיסים בתנאי שששולמו מלוא המיסים בשל העִסקה החדשה, לרבות מס השבח הגבוה מבין שתי השומות (אלא אם מדובר בדירת מגורים שבגינה מבוקש פטור, שאז יינתן הפטור בשתי העִסקות).

למַעבר להוראת הביצוע, לחצו כאן.