לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2007

הוראות פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ, פקודת המכס ופקודת מס קנייה מסמיכות את מנהל רשות המסים להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו.
לשם כך, קיימות ברשות המסים ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה/מיסוי מקרקעין וכן ועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קנייה שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת כופר.

בהתאם להחלטת הנהלת רשות המסים, תפרסם הרשות פעמיים בשנה את החלטות ועדות הכופר הן במס הכנסה והן במכס ומע"מ. הפרסום כולל את פירוט התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות מקצועו של החשוד, סעיף העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ונימוקיה. 
בשל חוק הגנת הפרטיות וחובת הסודיות הקיימת בדיני המס, לא יפורסמו שמות העוסקים/נישומים.

לאור ההבדלים בין התהליכים בדיוני הכופר ביחס לעבירות על חוקי המס השונים, הוחלט לערוך את הפרסום תוך הפרדה בין תיקים שנידונו בוועדות הכופר במס הכנסה ומיסוי מקרקעין לבין תיקים שנידונו בוועדת כופר עליונה במכס ומע"מ.

היום פורסם קובץ הכולל את החלטות ועדות הכופר ברשות המסים למחצית השנייה של שנת 2007.
הקובץ כולל 83 החלטות, מתוכן 71 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-12 החלטות בתיקי מכס ומע"מ (לעיון בקובץ לחצו כאן).
קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן) ולקובץ ההחלטות לשנת 2006 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן).