לוגו אלכס שפירא ושות׳

7.8.06: ניכוי במקור בשל תשלום דיבידנד על מניות - הבהרה

במבזק מיום 2.8.06 צירפנו את הנחייתו של רו''ח שוקי ויטה, סמנכ''ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המסים, באשר לאופן ניכוי מס במקור בשל תשלום דיבידנד על מניות (הן בחברה פרטית והן בחברה ציבורית).

בעקבות פניות שקיבלנו בעניין זה, נבקש להדגיש, כי הדיווח ותשלום המס שנוכה במקור לגבי דיבידנד ששולם ביום 1.8.06 ואילך אינו מבוצע על-גבי טופס ה-102 ''הרגיל'', אלא על-גבי טופס 102 ''מיוחד'' שמופק באמצעות השע''מ או על-ידי פקיד-השומה.

עוד נדגיש, כי הדיווח ותשלום המס שנוכה במקור מבוצע עד ה-15 בחודש העוקב לחודש בו שולם הדיבידנד. כלומר, אין מדובר בהכרח במועד הדיווח של הניכויים נשוא טופס ה-102 ''הרגיל'' אלא במועד דיווח נפרד.*

קישור להנחייה

* כך, למשל, אם מדובר בחברה המדַווחת ומשלמת ניכויים אחת לחודשיים ובחודש ספטמבר 2006 חברה זו חילקה דיבידנד, אזי עליה לדַווח ולשלם את המס שניכתה במקור בגין הדיבידנד עד ליום 15.10.06; ואילו עד ליום 15.11.06 על אותה חברה לדַווח ולשלם את המס נשוא הניכויים "הרגילים" בגין החודשים ספטמבר ואוקטובר 2006.