לוגו אלכס שפירא ושות׳

18.3.08: פורסם מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין

מחלקת שומת מקרקעין והיחידה לדוברות והסברה ברשות המיסים פרסמו מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין.

המדריך כולל תמצית הוראות חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, הסברים בעניין הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין, חישוב מס שבח, מס מכירה* ומס רכישה (לרבות הקלות ופטוֹרים), הליכי שומה, תשלום המס וגבייתו, טבלות חישוב (מדרגות המס השונות), מידע כללי (מועדי קבלת קהל במשרדים, ייעוץ טלפוני וכו') ומדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה.
* נזכיר, כי מס המכירה בוטל בתיקון 61 לחוק מיסוי מקרקעין, וזאת רטרואקטיבית לגבי עסקות (מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין) שנעשו ביום 1.8.07 ואילך.

למעבר למדריך  לחצו כאן