לוגו אלכס שפירא ושות׳

19.2.08: החזר מס מכירה בגין שומות שדוּוחו ושולמו

בהמשך למבזק מאתמול בו התייחסנו, בין היתר, לביטול מס מכירה (במסגרת תיקון 61 לחוק מיסוי מקרקעין) רטרואקטיבית לגבי עסקות (מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין) שנעשו ביום 1.8.07 ואילך, הרינו לעדכנכם, כי הבוקר נמסרה הודעתו של מר שוקי שרצקי, מנהל תחום תפעול שומה, מחלקת שומת מקרקעין ברשות המיסים בישראל, לפיה בימים הקרובים יתבצע עיבוד ממוכן לטיפול בכל שומות מס המכירה שכבר דוּוחו כולל טיפול בהחזר מס אם נוצר.

בהתאם, צוין בהודעה, כי אין צורך לפְנות למשרד האיזורי בעניין זה.