לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות ועדות הכופר

הוראות פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ, פקודת המכס ופקודת מס קנייה מסמיכות את מנהל רשות המסים להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו. לשם כך, קיימות ברשות המסים ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה/מיסוי מקרקעין וכן ועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קנייה שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת כופר.

בהתאם להחלטת הנהלת רשות המסים, תפרסם הרשות פעמיים בשנה את החלטות ועדות הכופר הן במס הכנסה והן במכס ומע"מ. הפרסום כולל את פירוט התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות מקצועו של החשוד, סעיף העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ונימוקיה. 
בשל חוק הגנת הפרטיות וחובת הסודיות הקיימת בדיני המס, לא יפורסמו שמות העוסקים/נישומים.

לאור ההבדלים בין התהליכים בדיוני הכופר ביחס לעבירות על חוקי המס השונים, הוחלט לערוך את הפרסום תוך הפרדה בין תיקים שנידונו בוועדות הכופר במס הכנסה ומיסוי מקרקעין לבין תיקים שנידונו בוועדת כופר עליונה במכס ומע"מ.

בחודש יוני 2018 פרסמה רשות המיסים את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2016 (קישור לקובץ).

קובץ כולל 272 החלטות, מתוכן 124 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (ובכללן 59 החלטות בנושא השמטת הכנסות מהשכרת דירות למגורים!) ו-148 החלטות בתיקי מכס ומע"מ. קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2014 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות של שנת 2015 (קישור לקובץ).