לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטוֹר ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש

סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה קובע הוראה מיוחדת שעניינה בקשיש העוזב את דירתו ועובר להתגורר בבית אבות.

לפי הוראה זו, הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות* בשל הדירה שבהּ גר לפני כניסתו לבית האבות תהיה פטורה ממס עד לגובה מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת-המס בבית האבות.

* לעניין זה, "בית אבות" מוגדר כמקום מגורים קבוע לשלושים יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, שניתן לו רישיון על-פי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965.