לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות ועדת הפסיקה

להלן רשימת ההחלטות של ועדת הפסיקה ברשות המסים בנושא מיסוי אופציות לעובדים:

- הסדרי אופציות לעובדים – הבהרות ותוספות (עדכון החלטות ועדת פסיקה ( עדכון מס' 8) מיום 30.12.2002);

- שינוי תושבות של עובדים ומיסוי ניירות ערך שהוקצו להם (עדכון החלטות ועדת פסיקה ( עדכון מס' 5) מיום 9.12.2001);

- מיסוי ניירות ערך הנסחרים בחול שחל לגביהם הסדר המס לפי סעיף 102 לפקודה (עדכון החלטות ועדת פסיקה ( עדכון מס' 2) מיום 13.8.2000).