לוגו אלכס שפירא ושות׳

כללי

על-מנת להבטיח את גביית המס כמו גם למנוע את שחיקתו בתקופת אינפלציה, נקבעו בפקודת מס הכנסה שני מנגנונים המאפשרים את גביית המס במהלך השנה: מקדמות מס וניכוי מס במקור.

למנגנון הניכוי במקור מטרה נוספת והיא הרחבת בסיס המס כך שגם נישומים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס יחויבו במס על רווחים שהפיקו.