לוגו אלכס שפירא ושות׳

28.6.05: פס"ד נוסף בעקבות פס"ד חגי כץ

אתמול (27.6.05) ניתן פסק-הדין בעניין עדי דיאמנט שנסיבותיו דומות לאלו שבעניין חגי כץ ועניינן בשיעור המס המוטל על אופציות שהונפקו לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט אלטוביה מגן, קיבל את עמדת המערער וקבע, כי הרווח ממימוש האופציות חייב במס בשיעור 35%. יש להניח, כי רשויות המס תערערנה על פסק-הדין, כפי שעשו בעניין חגי כץ.