לוגו אלכס שפירא ושות׳

פס"ד חדש: הוצאות הנפקת אופציות לציבור מותרות בניכוי בשלושה שיעורים שנתיים

סעיף 5ב לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969 מתיר לחברה תעשייתית לנכות הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה, וזאת בשלושה שיעורים שנתיים שווים.

בפסק-הדין בעניין צינומנטל עלתה השאלה, האם יש להתיר בניכוי על-פי אותו סעיף הוצאות שהוציאה המערערת להנפקת אופציות.

ביהמ"ש המחוזי אימץ פרשנות תכליתית וקבע, כי הוראות הסעיף חלות לא רק על הנפקת מניות אלא גם על הנפקת אופציות, ועל-כן יש להתיר בניכוי את ההוצאות שהוצאו בגין ההנפקה כאמור, וזאת בשלושה שיעורים שנתיים.