לוגו אלכס שפירא ושות׳

בוטלה החבות במס בולים

פורסם ברשומות צו המבטל את תוספת א' לחוק מס בולים, וזאת בתוקף מיום 1.1.2006.

בהתאם, החֵל ביום 1.1.2006 מסמכים שייחתמו לא יחויבו עוד במס בולים.