לוגו אלכס שפירא ושות׳

30.1.06: תקנות חדשות לגבי איגרות-חוב ממשלתיות

פורסמו תקנות חדשות לגבי איגרות-חוב ממשלתיות: תקנות מילווה המדינה (איגרות-חוב מסוג "אג"ח ממשלתיות"), התשס"ו-2006, תקנות מילווה המדינה (איגרות-חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה"), התשס"ו-2006 ותקנות מילווה המדינה (איגרות-חוב מסוג "אג"ח ממשלתית - ריבית משתנה"), התשס"ו-2006.

במקביל, פורסמו תקנות המתקנות את תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש"), התשנ"ט-1999, את תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל"), התש"ם-1980 ואת תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר"), התשנ"ה-1995.

לעיון בתקנות לחץ כאן.