לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם לקט החלטות מיסוי

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה נוסף פרק שני-ב לחלק ט לפקודה, שעניינו בהחלטות מיסוי.

הוראות פרק זה קובעות, כי החלטות מיסוי תינתנה על-ידי המוסד להחלטות מיסוי, וזאת על-מנת להבטיח אחידות ועקביות בטיפול בבקשות. עוד נקבע, כי ניתן יהיה לפרסם תמצית של החלטות המיסוי שניתנו ובלבד שהתמצית כאמור לא תכלול את פרטיו של המבקש.

היום פורסם לקט ראשון של תמצית החלטות המיסוי שניתנו ברבעון הראשון של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 34 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, שוק ההון, תגמול מבוסס מניות לעובדים, מיסוי מקרקעין ומיסוי בינלאומי.

יש לזכור, כי מדובר בתמציות בלבד אשר אינן כוללות את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותן החלטות מיסוי.

לעיון בלקט החלטות המיסוי לחץ כאן.