לוגו אלכס שפירא ושות׳

19.7.06: פורסמה הוראת ביצוע של רשויות המס בעניין תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין, שפורסם ביום 12.4.2005, כלל מספר הוראות בנושאים הבאים:

 • הארכת תוקפן של הוראות-השעה בחוק מיסוּי מקרקעין;
 • חלוקת נכסי עיזבון (סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוּי מקרקעין);
 • העברת זכות במקרקעין אגב גירושין (סעיף 4א לחוק מיסוּי מקרקעין);
 • שינויים הנוגעים לפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה;
   
 • הקלות במס רכישה ברכישת דירת מגורים יחידה;
 • הרחבת הניכויים בחישוב השבח החייב במס;
 • תיקון ההוראה שעניינה בניכוי הוצאות ריבית ריאלית (סעיף 39א לחוק מיסוּי מקרקעין);
 • אופציה במקרקעין (פרק חמישי 2 לחוק מיסוּי מקרקעין;
 • חילוף זכויות במקרקעין (פרק חמישי 3 לחוק מיסוּי מקרקעין);
 • פינוי בינוי (פרק חמישי 4 לחוק מיסוּי מקרקעין);
 • איחוד וחלוקה;
 • שינוי בשיעורי המס ותיקון הוראות הפּריסה;
 • איגודי מקרקעין.

  היום פורסמה הוראה מקצועית של רשויות המס (ה''ב 6/2006) שעניינה בתיקון האמור.

  לעיון בהוראת הביצוע לחצו כאן.