לוגו אלכס שפירא ושות׳

8.11.06: עובדים שמימשו אופציות במחצית השנייה של 2005 ישלמו מס בשיעור 25%

יחידת הדוברות וההסברה שבהנהלת רשות המסים פרסמה היום את הודעת מנהל הרשות, מר ג'קי מצא, לפיה עובדים שמכרו אופציות או מניות במסלול רווח הון במחצית השנייה של שנת 2005, לאחר שחלפו 30 חודשים ממועד הענקתן, ישלמו מס בשיעור 25% על הרווח, ולא יראו ברווח הכנסת עבודה.

על-פי הודעת מנהל רשוּת המסים, אימצה הרשות עמדה פרשנית מתוקנת להוראות התחילה שנקבעה בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה, לפיה תחול ההקלה לא רק לגבי מימושי אופציות משנת 2006 ואילך, אלא גם לגבי מימושי אופציות במחצית השנייה של שנת 2005, ככל שחלפו 30 חודשים ממועד הענקתן.

המשמעות היא, שעובדים שהוקצו להם אופציות במחצית הראשונה של שנת 2003, ומימשו אותן במחצית השנייה של שנת 2005, לאחר שחלפו 30 חודשים ממועד הקצאתן, ישלמו מס בשיעור 25% על הרווח, ולא בשיעור המס השולי כהכנסת עבודה.