לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו לקט נוסף של החלטות מיסוי

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה נוסף פרק שני-ב לחלק ט לפקודה, שעניינו בהחלטות מיסוי.

הוראות פרק זה קובעות, כי החלטות מיסוי תינתנה על-ידי המוסד להחלטות מיסוי, וזאת על-מנת להבטיח אחידות ועקביות בטיפול בבקשות. עוד נקבע, כי ניתן יהיה לפרסם תמצית של החלטות המיסוי שניתנו ובלבד שהתמצית כאמור לא תכלול את פרטיו של המבקש.

היום פורסם לקט שני של תמצית החלטות המיסוי שניתנו ברבעון השני של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 44 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, חוקי עידוד, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין והקצאת אופציות לעובדים.

יש לזכור, כי מדובר בתמציות בלבד אשר אינן כוללות את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותן החלטות מיסוי.

לעיון בלקט החלטות המיסוי לחץ כאן.