לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם מדריך רשויות המס להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותך וחובותך) לשנת-המס 2006

רשויות המס פרסמו את המדריך השנתי "דע זכויותך וחובותיך" לגבי הדו"ח ליחידים לשנת-המס 2006.

לנוחותכם, מצ"ב ארבעת הפרקים העיקריים במדריך:

פרק א' - מי חייב להגיש דו"ח על הכנסה

פרק ב' - הגשת הדו"ח ותשלום המס

פרק ג' - מסמכים ונספחים שיש לצרף לדו"ח

פרק ד' - הסברים למילוי הדו"ח השנתי