לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק לעידוד פעילות בשוק ההון

נבקש לעדכנכם, כי ביום 26.6.2024 פורסמה ברשומות הצעת חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).

הצעת החוק כוללת ארבעה תיקוני חקיקה עיקריים שנבחנו על ידי רשות ניירות ערך ("הרשות") בשנים האחרונות בתחומים שתחת פיקוחה: הרחבת המכשיר של ניירות-ערך מסחריים למימון פעילותם של תאגידים; הרחבת האפשרות של רישום למסחר של חברות רישום כפול בבורסה בישראל; הקמת תשתית ליצירת קרנות נאמנות אלטרנטיביות והגברת העניין והפעילות בשוק ההון באמצעות קביעת אסדרה מותאמת לפעילות של ייעוץ ושיווק השקעות כללי, ובייחוד לאנליזות, שיינתנו על-ידי בעלי רישיון או גורמים אחרים המפוקחים על-ידי הרשות.