לוגו אלכס שפירא ושות׳

מס רכוש חוזר? | קול קורא להצעת הצעות לשינויים בחוק מיסוי מקרקעין

מס רכוש חוזר?

ביום 1.4.2024 מינה שר האוצר צוות לגיבוש המלצות חקיקה בנושא מס רכוש. זאת, בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1383 מיום 4.2.2024 שעניינה "תוכנית ממשלתית לתמרוץ והאצה של ענף הנדל"ן למגורים" ("החלטת הממשלה").
בהתאם לסעיף 25 להחלטת הממשלה, מטרת הצוות היא גיבוש המלצות חקיקה בנושא מס רכוש על מקרקעין לא בנויים, פרט לקרקע חקלאית ולקרקע המשמשת לחקלאות ותוך התייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים: השוואה בין-לאומית של צעדים מסוג זה; בחינת הסיבות שהובילו להפחתת שיעור מס הרכוש בישראל לשיעור 0% ובפרט המלצות דו"ח הוועדה לבחינת מס רכוש משנת 1998; והמלצה האם ליישם מס רכוש בישראל ובהתאם על השיעור המס המומלץ ואופן היישום המיטבי של קביעת מס רכוש החל מיום 1.1.12025.
עוד נקבע בהחלטת הממשלה, כי בראש הצוות יעמוד הכלכלן הראשי וחברים בו מנהל רשות המסים, הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, היועצת המשפטית לממשלה, או מי מטעמם.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי פורסם באתר של רשות המיסים קול קורא לציבור להגיש את התייחסותו (בדוא"ל) לנושאים הבאים: הקשר בין הטלת מס רכוש על מקרקעין פנויים ועידוד בניה על המקרקעין; הטלת מס רכוש על מקרקעין כחלק ממארג כלל המסים המוטלים על מקרקעין בישראל; אופן הטלת המס, שיעורו ואופן תשלום המס; תמריצים לעידוד בנייה על מקרקעין, חלף הטלת מס רכוש על מקרקעין פנויים; אוכלוסיות מובחנות או מקרקעין מובחנים לעניין הטלת מס רכוש על מקרקעין; היתרונות והתועלות, בהטלת מס רכוש על מקרקעין והשפעתו על המשק הישראלי בכלל ובפרט על שוק המקרקעין בישראל; הקשיים והסיכונים בהטלת מס רכוש על מקרקעין והשפעתו על המשק הישראלי בכלל ובפרט על שוק המקרקעין בישראל; הטלת מס רכוש על נכסים שאינן מקרקעין; ואתגרים ייחודיים אחרים להם יש לתת מענה במסגרת הטלת מס רכוש.

למַעבר להודעת הרשות, לחצו כאן.


קול קורא להצעת הצעות לשינויים בחוק מיסוי מקרקעין

בנוסף לקריאה לציבור להעביר את התייחסותו בנושא מס רכוש על מקרקעין, פורסמה באתר של רשות המיסים הודעה לפיה הרשות בוחנת בימים אלה תיקוני חקיקה, שינויים ורפורמות בחוק מיסוי מקרקעין.
בהתאם, הרשות מַזמינה את הציבור להציע (בדוא"ל) הצעות בנושא, בדגש על תיקונים שיפַשטו ויקלו על הממשק בין הציבור לרשות ו/או יתרמו לתשלום מס אמת.

למַעבר להודעת הרשות, לחצו כאן.