לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון שומת מס שבח במהלך ניהול ערר

ביום 19.5.2024 ניתנה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין א. כפיר אחזקות ובנין (1991) בע"מ.

עניינה של ההחלטה בשאלה האם מוסמך המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה) להודיע לעוררת – תוך כדי ובמהלך ניהולו של הערר שהגישה העוררת על שומת מס הרכישה שהמשיב הוציא לה,* וללא נטילת רשות מוועדת-הערר – על תיקון** השומה שיצאה תחת ידיו לאחַר ההחלטה בהשגה ולדרוש בשל כך את מחיקת הערר שהוגש על-ידי העוררת, והכל ללא צו להוצאות.

* העוררת זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל ("עמ"י") לרכישת זכויות חכירה מהוּונת במקרקעין מושא המכרז במסגרת פרויקט של "מחיר למשתכן" בקרית אתא. בשומתה העצמית למס רכישה, דיווחה העוררת על שווי מכירה של כ-31 מיליון ₪. המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה), לעומת זאת, הוציא למערערת שומה לפי שווי של 41,212,952 ₪. העוררת הגישה השגה על שומת מס הרכישה וזו נדחתה על-ידי המשיב, כאשר בשלב ההשגה הגדיל המשיב את השומה והעמידה על סך של כ-42,325,000 ₪. הפער של כ-11 מיליון ₪ בין השומה העצמית לבין החלטת המשיב בהשגה נעוץ בעמדת המשיב לפיה יש לצרף לשווי הרכישה את כלל הוצאות הפיתוח במקרקעין ובסביבתם וכן הוצאות פיתוח בגין השתתפות בהקמת מוסדות ציבור והוצאות פיתוח "ישן מול חדש" – שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות  אשר העוררת התחייבה לשלם כחלק מתנאי המכרז.
** תיקון לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין, קבעה כי המשיב אינו מוסמך להודיע על תיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק תוך כדי ניהול הערר וכי הודעת המשיב אודות תיקון וביטול השומה בטלה​ (קישור להחלטה).