לוגו אלכס שפירא ושות׳

סיווג הפסדים והכנסות מהשכרה ומכירת מקרקעין ועוד | רכישת קרקע ושירותי בנייה או רכישת נכס מוגמר?

סיווג הפסדים והכנסות מהשכרה ומכירת מקרקעין ועוד

ביום 24.4.2024 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין גוזלן.
עניינו של פסק-הדין בשלושה ערעורים שהדיון בהם אוחד על שומות שקבע המשיב (פקיד-שומה באר-שבע) בצווים למר שמעון גוזלן – המערער מס' 1 ובעל המניות במערערת מס' 2 ובמערערת מס' 3; למערערת מס' 2 – ג.ש. ארז שירותים כללים בע"מ שהיא חברה משפחתית כהגדרתה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה כאשר מר גוזלן הוא הנישום המיַיצג; ולמערערת מס' 3 – ש.י.א. רפאל פרוייקטים בע"מ שהיא חברה יזמית העוסקת בבניית מבני מגורים ובמכירתם.

לניתוח פסק-הדין ושלל הסוגיות שנדונו בגדרו, לחצו כאן.


רכישת קרקע ושירותי בנייה או רכישת נכס מוגמר?

ביום 17.4.2023 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין בליס דר בע"מ, אליו נדרשנו במבזק מס' 2019 מיום 23.4.2023 (קישור למבזק).
נזכיר, כי באותו מקרה, דחתה ועדת-הערר את הערר וקבעה, כי המהות הכלכלית האמיתית של הסכם המכר והסכם שירותי הבנייה היא של הסכם לרכישת מפעל מוגמר.

בהמשך לכך נבקש לעדכנכם, כי העוררת הגישה ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון ואתמול, 6.5.2024, ניתן פסק-הדין בערעור.

בעקבות הערות המותב (השופטים נ' סולברג, ד' מינץ ו-י' כשר), הודיעו ב"כ המערערת כי זו איננה עומדת עוד על ערעורה, והערעור נדחה ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).