לוגו אלכס שפירא ושות׳

אישורי מיסים לצורך תיקון צו בית משותף | סילוק על הסף של ערר מס רכישה

אישורי מיסים לצורך תיקון צו בית משותף באזור האישי באתר רשות המיסים

פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים ודוברוּת משרד המשפטים לפיה ניתן מעתה להנפיק את אישורי המיסים לצורך תיקון צו בית משותף דרך האיזור האישי באתר הרשות.

למַעבר להודעה לחצו כאן.


סילוק על הסף של ערר מס רכישה

ביום 3.3.2024 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בנוף הגליל – נצרת בעניין חישמה.

המנוח אחמד חישמה ("המנוח") הגיש למשיב (מנהל מיסוי מקרקעין) הצהרה על רכישה ללא תמורה של דירת מגורים מאביו תוך שטען כי מדובר בדירתו היחידה ועל-כן הוא אינו חייב במס רכישה (כנגזר ממדרגת המס הראשונה בשיעור 0% שחלה בעת רכישת דירה יחידה).*

* אך ראו פס' 16 לפסק-הדין, שם מצוין כי מדובר ברכישה שנעשתה ביום 2.5.1990 וכי באותו מועד לא היה הבדל בין שיעורי מס הרכישה בין דירה יחידה לבין דירה שאינה דירה יחידה.

המשיב לא קיבל טענה זו וקבע, כי במועד קבלת המַתנה היה המנוח בעלים של דירה נוספת ובנסיבות אלו חִייב אותו במס רכישה לפי המדרגות החלות על דירה שאינה דירה יחידה.
העורר, עיזבון המנוח, הגיש השגה על השומה והשגתו נדחתה. מכאן הערר.
ביום 12.1.2023 התקיים דיון בפני ועדת-הערר שבמהלכו הסכים ב"כ העורר עם עמדת המשיב ביחס למצב המשפטי הרלבנטי ביום העִסקה לרבות חיוב העורר במס רכישה. באותו דיון, התנגד המשיב להעלאת טענות ביחס לשווי המכירה של הדירה היות שסוגיה זו לא הייתה במחלוקת.
ברם, בתצהיר שהגיש העורר הועלו טענות ביחס לשווי כאמור.
משכך, הגיש המשיב בקשה לסילוק הערר על הסף, וזאת בטענה כי הסעד נשוא הערר הפך לתיאורטי ומיצה עצמו, ולחלופין, מחמת אי-מיצוי הליכים.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת ע' הוד, קיבלה את בקשת המשיב והורתה כי הערר יסולק על הסף (קישור לפסק-הדין)