לוגו אלכס שפירא ושות׳

25.7.07: אופציות במקרקעין, פינוי בינוי וחילוף זכויות - בדרך להוראות קבע

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו הוראות השעה בעניין אופציות במקרקעין ובעניין פינוי בינוי תהפוכנה להוראות של קבע.
בנוסף, הוועדה האריכה בשנתיים נוספות את ההוראות בעניין חילוף זכויות במקרקעין.

ההוראות המקוריות נקבעו כהוראת שעה לתקופה 7.11.2001 - 31.12.2003 והוארכו בשעתו עד ליום 31.12.2006.

עם אישורה של ההצעה במליאת הכנסת, ההקלות האמורות תיכנסנה לתוקף רטרואקטיבי, החֵל מיום 1 בינואר 2007.