לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלפת מערכת פניות הציבור (המפ"ל) במערכת פניות ציבור מתקדמת | שיעורי הריבית לגבי סע' 3(ט) ו-(י) לפקודה | עתירה לבג"ץ בנושא נקודות זיכוי לעובדים זרים

החלפת מערכת פניות הציבור (המפ"ל) במערכת פניות ציבור מתקדמת

פורסמה הודעתו בנושא של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה

ביום ה', 15.2.2024, פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר לפיה שיעור הריבית בשנת-המס 2024 לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה* הינו 6.91%.

* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985.

במקביל, פורסמה הודעת שר האוצר לפיה שיעור הריבית בשנת-המס 2024 לעניין סעיף 3(י) לפקודה* הינו 5.18%.

* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986.

למַעבר להודעות שר האוצר, לחצו כאן.

נזכיר, כי שיעורי הריבית האמורים כוללים מע"מ, ככל שחל, ועל-כן לאחַר חישוב הריבית לפי התקנות יש לחלץ מתוך הסכום את סכום המע"מ.