לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות | הגדלת שיעור מס הרווח המוטל על בנקים

חשבוניות פיקטיביות

ביום 10.1.2024 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין שערי ירושלים בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב (מנהל מע"מ – היחידה לפשיעה חמורה) בהשגה על תשומות בגין קיזוז מע"מ על-פי חשבוניות שהוצאו, לטענת המשיב, שלא כדין.

בית-המשפט, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).


הגדלת שיעור מס הרווח המוטל על בנקים

כידוע, הבנקים בישראל, בהיותם "מוסד כספי" כמשמעותו בחוק מע"מ, כפופים למס שכר ומס רווח בשיעור 17%.
היות שבשנים 2022 ו-2023 רשמו הבנקים עליה חריגה בשיעורי הרווחיות, הן בהשוואה לשנים עברו והן בהשוואה לבנקים במדינות אחרות, פורסם אתמול (14.1.2024) תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף (הוראות לעניין מס שכר ומס ריווח על בנקים) (הוראת שעה) התשפ"ד-2024 ("התזכיר"), בגדרו מוצע להעלות את שיעור מס הרווח המוטל על הבנקים לשיעור של 26%, וזאת לשנים 2024 ו-2025, תוך שלגבי שנת 2024 השיעור הגבוה יחול לגבי החֵלק היחסי מה"רווח" בשנה זו ממועד כניסת החוק המוצע לתוקף.

להורדת התזכיר, לחצו כאן.