לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת תקופות ודחיית מועדים | פודקסט בנושא מינהל המכס | מיסוי עסקים זעירים

הארכת תקופות ודחיית מועדים

במבזק מס' 2045 מיום 25.10.2023 דיווחנו על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).
נזכיר, כי החוק מהווה תיקון חקיקה זמני לדחיית מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי "תשלום לרשות"* שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהָחל מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023 ("התקופה הקובעת").

* המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".

זאת, ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

עוד נזכיר, כי ביום 2.11.2023 פורסמה הנחייתה (קישור להנחייה) של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים; כי במקביל להנחייתה של גב' סבח, פורסמה גם הודעה בנושא של רשות המיסים, וזאת באתר האינטרנט של הרשות (קישור להודעה); וכי ביום 8.11.2023 פורסם נוסח מעודכן של הודעת רשות המיסים (קישור להודעה המעודכנת).

סעיף 6 לחוק מַסמיך את שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת הדחייה
ביום 7.11.2023 פורסם צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ"ד-2023 ("הצו") (קישור לצו), בגדרו נקבע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 7.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-60 ימים או עד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

ואילו ביום 7.12.2023 פורסם צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה) (מס' 2), התשפ"ד-2023 ("הצו הנוסף") (קישור לצו הנוסף), במסגרתו נקבע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 31.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-85 ימים או עד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

בהמשך לכך, דיווחנו במבזק מס' 2058 מיום 31.12.2023 על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון) (דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה), התשפ"ד-2023 ("התיקון") (קישור לתיקון), בגדרו נקבע הֶסדר הֶמשך לחוק שיחול לגבי מועדים לביצוע החָלים בתקופה קובעת נוספת (29.2.2024-1.1.2024).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול (8.1.2024) פורסמה הנחייה מעודכנת של רשות המיסים לגבי החוק (כנוסחו לאחַר התיקון) ויישומו במערכי הרשות ובכלל זאת המועדים הנדחים לגבי דוחות חודשיים למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה; המועדים לתשלום שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס רכוש; הטלת קביעוֹת בגין אי-הגשת דוח תקופתי במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה; הֶסדר תשלומים; קנס מינהלי; ומהלכי אכיפה בכל המערכים.
למַעבר להנחייה המעודכנת, לחצו כאן.


פודקסט בנושא מינהל המכס

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלה לערוץ ראיון עם מר שי עשהאל, מנהל תחום בכיר תהליך שחרור במינהל המכס, בנושא "למה רכב צריך בלמים?".
בראיון, מסביר מר עשהאל את מהות התפקיד של מינהל המכס – לשמור על הציבור מפני הסכנות שבהפרת חוקיות היבוא, מבלי להאט את היבוא ובכך לתרום ליוקר המחיה; וכן מסביר מדוע הברחת סחורות לא רק פוגעת בקופת המדינה אלא גם מסכֶּנת את בריאות הציבור וביטחונו, ומספק הצצה אל מערכת ניהול הסיכונים של המכס שקובעת איזו מכולה תעבור לבדיקות מדוקדקות וממושכות ואיזו תשוחרר מרגע שהיא נוחתת על אדמת הארץ.

להאזנה, לחצו כאן.

לנוחותכם, להלן פירוט הפודקסטים שפורסמו עד כה:

 • הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות (להאזנה, לחצו כאן);
 • תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים (להאזנה, לחצו כאן);
 • הטבות מס ליחידים (להאזנה, לחצו כאן);
 • המעטפות הירוקות באות (להאזנה, לחצו כאן);
 • כשאהיה בן 67 – יציאה לפנסיה (להאזנה, לחצו כאן);
 • קביעת מדיניות המס (להאזנה, לחצו כאן); 
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • מע"מ: מס יעיל או מקור לפערים חברתיים? (להאזנה, לחצו כאן);
 • הכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן (להאזנה, לחצו כאן);
 • מיסוי דירת מגורים: רכישה, השכרה ומכירה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה בשחור: חקירות והמאבק בהון השחור (להאזנה, לחצו כאן);
 • מסים בכפר הגלובלי: על מיסוי בינלאומי (להאזנה, לחצו כאן);
 • משחק החבילה: על יבוא אישי וקניות באינטרנט (להאזנה, לחצו כאן);
 • בין עבודות: על מענק הפרישה (להאזנה, לחצו כאן);
 • אנחנו מפעל ענק שמייצר 90% מתקציב המדינה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה דיגיטלית (להאזנה, לחצו כאן);
 • רכבים חשמליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • ייבוא אישי (להאזנה, לחצו כאן);
 • החוק לעידוד השקעות הון (להאזנה, לחצו כאן);
 • רשות המיסים ואומת הסטארט אפ (להאזנה, לחצו כאן);
 • איך עושים תיאום מס והחזר מס (להאזנה, לחצו כאן);
 • קרן הפיצויים של מס רכוש – חלק ראשון (להאזנה, לחצו כאן); קרן הפיצויים – חלק שני (להאזנה, לחצו כאן).

מיסוי עסקים זעירים

במבזק מס' 2026 מיום 31.5.2023 דיווחנו, בין היתר, על פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים") (קישור לחוק ההסדרים).
נזכיר, כי במסגרת חוק ההסדרים נכלל, בין היתר, תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 265) שבגדרו נוסף פרק חדש לחלק ד לפקודה (העוסק בחישוב ההכנסה במקרים מיוחדים) שכותרתו "פרק שמיני – בעל עסק זעיר".
עניינו של פרק זה בבעלי עסקים שמחזוֹר הפעילות שלהם אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק (120 אלף ₪ בשנת 2024) ואשר רשאים הָחל משנת-המס 2024 לנַכּוֹת מהכנסותיהם הוצאה בשיעור של 30% מהמחזוֹר, חֶלף ניכוי הוצאות בפועל.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 7.1.2024 פורסמה הודעתה של רו"ח מירי סביון (המשנה למנהל רשות המיסים) בנושא "רפורמה במיסוי עסקים זעירים (קישור להודעה).
בהודעה זו, המופנית לציבור המיַיצגים והנישומים, צוין, בין היתר, כי הנחיות מפורטות למילוי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2024 תפורסמנה לקראת המועד להגשת הדיווח השנתי, על-מנת שהציבור יוכל להיערך בהתאם; וכי לאחַר אישור התקנות שרשות המיסים מקַדמת להסדרת הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי בידי בעל עסק זעיר ולאחַר סיום פיתוח המערכת בשירות עיבודים ממוחשבים, תעלה הרשות לאוויר את המערכת החדשה ותפרסם הוראת ביצוע והנחיות ייעודיות בנושא.

למַעבר להודעה שפורסמה בעניין זה באתר של רשות המיסים, לחצו כאן