לוגו אלכס שפירא ושות׳

קיזוז חוב מע"מ מיתרת זכות של חברה הנמצאת בהליכי שיקום

ביום 14.9.2023 ניתנה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין מאפיית שיפון שיר בע"מ (בשיקום).

עניינה של ההחלטה בבקשת הנאמנים של מאפיית שיפון שיר בע"מ (בשיקום) ("החברה") להורוֹת למנהל מע"מ להחזיר לקופת החברה את יתרת הזכות שעמדה לרשותה עֵרב מתן צו הקפאת ההליכים, וזאת מבלי לקזז כנגדה את הסכומים שבהם חויבה החברה ככפל-מס מכוח סעיף 50 לחוק מע"מ וקנס בגין אי-ניהול ספרים מכוח סעיף 95 לחוק.

בית-המשפט, מפי השופט א' דורות, קיבל את בקשת הנאמנים (קישור להחלטה).