לוגו אלכס שפירא ושות׳

תחולת דיני ניירות-ערך על נכסים דיגיטליים

לאחרונה פורסמה הצעה מעודכנת לתיקון תחולת דיני ניירות ערך בנוגע לנכסים דיגיטליים שאושרה במליאת הרשות.
זאת, לאחַר הטמעת הערות הציבור שהתקבלו בהמשך להצעה הקודמת בנושא.

עיקר השינויים שבוצעו בהצעה המעודכנת נסוב סביב ביטול תיקון הגדרת המונח "ניירות ערך" שבחוק ניירות ערך, תיקון המונחים "מכשיר פיננסי" ו"נכס דיגיטלי" והוספת הגדרה למונח "נכס השקעה דיגיטלי" בדברי חקיקה המצויים תחת פיקוחה של הרשות ובכלל זאת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות וחוק השקעות משותפות בנאמנות.
בנוסף, ובין היתר, הורחבה התשתית האסדרתית בעניין פעילות בורסה ומסלקה בנכסים דיגיטליים ונוסף תיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון.

לצפייה בנוסח ההצעה המעודכן לאחַר הערות הציבור (נוסח משולב), לחצו כאן.
לצפייה בטבלת הערות הציבור שהתקבלו והתייחסות הרשות אליהן, לחצו כאן.