לוגו אלכס שפירא ושות׳

מערכת להנפקת חשבוניות מס התחשבנות באופן עצמאי

סעיף 47(ב)(2) לחוק מע"מ קובע, כי חשבונית מס אשר מוציא עוסק מורשה לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית, תהיה בצורה שקבע המנהל.
מכוח סעיף זה נקבעה בתקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא), התשע"ו-1996 צורתה של החשבונית האמורה, הנקראת גם "חשבונית מס-התחשבנות" ("חשבונית I").

על-פי ההסדר כיום, על-מנת שעוסק מורשה יוכל להנפיק חשבונית I בגין עסקות שביצע מול חייבים במס הרשומים ברשות הפלסטינית, עליו לפְנות פיזית למשרד מע"מ, ולבקש הקצאת פנקסי חשבוניות I שתירשמנה על-ידי העוסק באופן ידני. 

הָחל מחודש מרץ 2022 פועלת מערכת מקוּונת המאפשרת הנפקת חשבוניות I, כאשר התהליך נעשה באופן ממוחשב בלבד וללא צורך בהגעה פיזית אל משרד מע"מ ועד כה הופקו באמצעות המערכת מאות אלפי חשבוניות.
הכניסה ליישום מתאפשרת באמצעות דפדפן האינטרנט (לרבות בנייד) וניתן להנפיק חשבוניות ביישום בכל זמן נתון (24/7).

למַעבר להודעת רשות המיסים, לחצו כאן.