לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפחתת כפל-מס מכוח הסמכוּת הקבועה בסעיף 100 לחוק מע"מ

פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי

במבזק מס' 1915 מיום 10.5.2021 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין ירון סולמי.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת היחידה לביקורת פשיעה חמורה להטיל כפל-מס על המערער מכוח סעיף 50(א) לחוק מע"מ בסך כולל (קרן וכפל) של כ-114 מיליון ₪, בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות.
זאת, לאחַר חקירה וביקורת שנערכה בעניינו של המערער ושל אחרים שפעלו עִמו בשנים הרלבנטיות, ובהתבסס על הודאת המערער במיוחס לו במסגרת הליך פלילי.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ד"ר א' גורמן, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

הערעור לבית-המשפט העליון

סולמי הגיש ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון, תוך שהערעור נסוב על החלטת המשיבה (היחידה לביקורת פשיעה חמורה) שלא להפחית את כפל-המס שהוטל עליו מכוח הסמכוּת הקנויה לה בסעיף 100 לחוק מע"מ.

בית-המשפט העליון, מפי השופטת ג' כנפי-שטייניץ (בהסכמת השופטים ד' מינץ ו-י' כשר), דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, לפס' 4 לחוות דעתו של השופט י' כשר.