לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעה לתיקוני חקיקה לפיתוח שוק הכסף

רשות ניירות-ערך פרסמה הצעה לתיקוני חקיקה על-מנת לפתח את הקרנות הכספיות באופן אשר יאפשר להן להציע תחרות טובה אל מול מוצרי שוק הכסף* ובפרט הפיקדונות הבנקאיים.

* שוק הכסף מוגדר בעולם כשוק של מוצרים נזילים קצרי טווח, עד שנה, בעלי סיכון אשראי נמוך.

להורדת ההצעה, לחצו כאן.