לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיאום מס להורים לילדים בגיל 6 עד 12 | תזכיר חוק לסיוע להורים לילדים עד גיל 3

תיאום מס להורים לילדים בגיל 6 עד 12

פורסמה הודעת רשות המיסים להורים לילדים בגיל 6 עד 12 לפיה תיאומי מס שהונפקו להם במהלך שנת-המס 2023 ותוקפם הוגבל עד ליום 31.5.2023 או עד ליום 28.2.2023 יהיו בתוקף עד לתום שנת-המס 2023 או עד למועד מאוחר יותר, בהתאם להודעת הרשות, והם אינם צריכים לערוך תיאום מס חדש.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


תזכיר חוק לסיוע להורים לילדים עד גיל 3

פורסם תזכיר חוק לסיוע להורים לילדים עד גיל 3 (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023 (קישור לתזכיר).

בגדרו של התזכיר מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה, כך שייקָבע כי בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה לילד בגילאי לידה עד 3, יובאו בחשבון, כנגד המס החָל על הכנסתו מיגיעה אישית, 2 נקודות זיכוי נוספות בְּשל כל פעוט כאמור, באופן שבו בשנת הלידה ובשנה שבה מָלאו לילד 3 שנים תינתן נקודת זיכוי נוספת אחת בכל שנה, ובשנים בהן מָלאו לו שנה ושנתיים, יהיה זכאי ההורה ל-2 נקודות זיכוי נוספות. זאת, בנוסף לנקודות הזיכוי הניתנות כבר כיום להורים לפי הוראות הפקודה.
במקביל, מוצע לאפשר אפיק סיוע נוסף למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה, אשר לא צפויים לנצל את נקודות הזיכוי הנוספות כאמור; ולשם כך, מוצע לתת מענק* להורים לילדים שטרם מָלאו להם 3 שנים, שהכנסתם נמוכה, במסגרת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

* המענק המקסימלי יהיה בגובה של עד 470 שקלים חדשים לכל חודש, בְּשל כל ילד שטרם מָלאו לו 3 שנים.