לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוק ההסדרים פורסם ברשומות | הרצאה מיוחדת בעקבות החוק

נבקש לעדכנכם, כי היום (31.5.2023) פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים") (קישור לחוק ההסדרים).

חוק ההסדרים כולל שורה ארוכה של תיקונים דרמטיים בחוק מיסוי מקרקעין ובפקודת מס הכנסה, תוך שתיקונים אלה, הכפופים למועדי תחולה מִשתנים, מהווים מהפכה של ממש במיסוי מקרקעין ודורשים היערכות מושכלת.

בתיקונים אלה, כמו גם בהשלכותיהם של פסקי-הדין שהתקבלו בעת האחרונה בנושא מיסוי מקרקעין, נדוּן בהרצאה מיוחדת ומקיפה שתכלול:

  • ניתוח מפורט של המסלולים השונים בהשכרת דירות ובכלל זאת התיקון החדש שבחוק ההסדרים (מתן ניכוי בגין דמי שכירות של דירת מגורים למי שמשכיר דירה);
  • מכירת קרקע בשיעור מס שבח מופחת (הוראת-השעה החדשה);
  • קיצור תקופת המכירה של משפרי דיור הן לגבי מס שבח והן לגבי מס רכישה;
  • ביטול החישוב הליניארי המיוחד לגבי דירת מגורים שנבנתה על קרקע;
  • מס רכישה ברכישת "דירת מעטפת" – האם כדאי להזדרז?
  • סוגיות מיוחדות במכירת דירת מגורים (הקטנת העלות בגין פחת, פטוֹר ממס שבח במכירת דירת יוקרה בידי יורשים/שותפים, תאונות מס אפשריות, מע"מ ועוד);
  • הקלוֹת לצד החמרות במיסוי עסקות תמ"א 38 (מתן פטוֹר ממס שבח לשתי דירות, הטבות חדשות לקשישים, ביטול הקלת המס לשותפים, הוראות חדשות בנושא מתנה, מכירת פרוייקטים של תמ"א 38 ועוד);
  • שאלות ותשובות.

פרטים לגבי מועד ההרצאה וההרשמה יימסרו בפרסום נפרד.