לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוק ההסדרים אושר

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 אושרה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.
זאת, במקביל לאישור תקציב המדינה לשנת 2023 ולשנת 2024.

להורדת נוסח ההצעה (טרם פורסם ברשומות), לחצו כאן.