לוגו אלכס שפירא ושות׳

קיזוז מס תשומות הכלול בחשבוניות של עוסק פלסטיני ללא טופס 878

ביום 8.5.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מיכאל ביטון עבודות בניה בע"מ.

המערערת היא חברת בניה ישראלית, ששילמה לעוסק פלסטיני הרשום ברשות הפלסטינית ("הרש"פ") עבור שירותי בנייה, כנגד חשבוניות מס שהוציא אותו עוסק.
על-מנת לקזז את מס התשומות הכלול בחשבוניות אלו, היה על המערערת להמציא על-גבי טופס מיוחד (טופס 878) את פירוט החשבוניות למנהל מע"מ, וזאת באמצעות יחידת קישור מע"מ עם הרשות הפלסטינית ("הקמר"פ"), על-מנת שיתאפשר למע"מ לערוך התחשבנות עם הרש"פ לגבי חשבוניות אלו.
כך פעלה המערערת עד שבשנת 2011 חדלה מלעשות כן, והסתפקה בהגשת דיווח תקופתי למע"מ, שבמסגרתו דרשה קיזוז של מס התשומות הכלול בחשבוניות אלו.
כתוצאה מכך, חִייב המשיב (מנהל מע"מ ירושלים) את המערערת בתשלום מס התשומות שקיזזה במסגרת דיווחיה התקופתיים, בארבע שנות מס (2014-2011) בסכום כולל של כ-700,000 ש"ח.
השגתה של המערערת נדחתה וכך גם ערעורה לבית-המשפט המחוזי (ע"מ 5932-09-16) (לא פורסם), ומכאן הערעור לבית-המשפט העליון.

בית-המשפט העליון (השופט י' עמית, השופטת י' וילנר והשופטת ר' רונן) דחה את הערעור ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).