לוגו אלכס שפירא ושות׳

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת-המס 2022

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.