לוגו אלכס שפירא ושות׳

פודקסט בנושא שירותים טלפוניים ומקוּונים | טופס 161 חדש | הגדלת נקודות זיכוי להורים | הטבת המס ליישובים עירוניים מוטבים

פודקסט בנושא שירותים טלפוניים ומקוּונים ברשות המיסים

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הבוקר הועלתה לערוץ שיחה עם ה"ה מיכל שרון ורפאל מור מחטיבת שירות הלקוחות של רשות המיסים, בנושא תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים.

להאזנה, לחצו כאן.


טופס 161 חדש

כידוע, בעת פרישה מהעבודה, בין אם בְּשל יציאה לפנסיה ובין אם בְּשל התפטרות או פיטורין, העובד עשוי להיות זכאי למענק פרישה, המורכב מפיצויי פיטורים וכל תשלום אחר או זכות הנובעים מהפּרישה.
נכון להיום, המעסיק נדרש לדַווח לרשות המסים על כל פרישה של עובד ולכלוֹל בדיווח את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשות העובד באמצעות טופס 161; ואילו העובד שפרש נדרש להודיע על בחירותיו בנוגע לכספי המענק כדוגמת משיכת הכספים בפטוֹר או ייעודם לקצבת פנסיה באמצעות טופס 161א.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי רשות המיסים הודיעה על השקת מהלך חדש, שבגדרו מעסיקים ועובדים ידַווחו על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש, שיחליף את טופס 161 הישן ואת טופס 161א.
הטופס החדש כולל דיווחים נוספים שנועדו לשַקף לעובד את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו וכן דיווחים שנועדו לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפּרישה.
כמו-כן, במסגרת הטופס החדש מובאות בפני העובד כל חלופות המיסוי ביחס למענקים תוך מתן הסברים מפורטים על-גבי הטופס.

בנוסף, הורחבו הסמכויות שניתנו למעסיקים, כך שהם יוכלו לאשר את בקשות העובד ובהתאם לכך להנחות את קופות הגמל על מתן הפטוֹר ממס, ניכוי המס ורצפים.
זאת, מבלי שהעובד יצטרך להגיע למשרדי רשות המסים על מנת לאשר את בקשתו.

כמו-כן, במקביל לפרסום הטופס החדש ולהסברים בו, רשות המסים פרסמה "מדריך לעובד שפרש", המסייע לעובד שפרש במילוי הטופס ובו דגשים והסברים לחלופות העומדות בפניו ביחס למענקי הפרישה. הגישה למדריך תתאפשר גם באמצעות סריקת ברקוד בטופס.

במקביל, מקדמת רשות המיסים – בשיתוף עם ישראל דיגיטלית ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – את פרויקט "דיווח מקוון על עזיבת מקום העבודה", במסגרתו דיווחי המעסיקים על פרישה ובחירות העובדים ביחס למענקי פרישה ייעשו באופן מקוּון.

להורדת טופס 161 החדש, לחצו כאן.
להודעתה בנושא של רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ומיסוי יחידים ברשות המיסים, לחצו כאן.
למַעבר ל"מדריך לעובד שפרש", לחצו כאן.


הגדלת נקודות זיכוי להורים

ביום חמישי (20.4.2023) פורסם ברשומות חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023 ("התיקון"), בגדרו הוארך תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 12-6 עד תום שנת-המס 2023.

נזכיר, כי במהלך שנת 2022 הורים לילדים בגילאים 12-6 היו זכאים לנקודת זיכוי נוספת במס, מכוח חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 ("הוראת-השעה") שתוקפה הוארך עד סוף פברואר 2023, בעקבות הקדמת הבחירות.

התיקון מאריך אפוא, את תוקף ההטבה עד תום שנת-המס 2023, אולם נקבע בו כי אם עד יום 1.6.2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה בסוף חודש מאי 2023.

על-פי התיקון, הורים לילדים שמַלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת-המס 2023 אך טרם מָלאו להם 13 שנים במהלך שנת-מס זו ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס, כך שאשה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים אלה וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. ואילו הורה במשפחה חד-הורית, שהילדים בחזקתו ומקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים והורה אשר הילדים אינם בחזקתו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת לכל ילד בגילאים אלה.

ההטבה תוענק רטרואקטיבית הָחל מחודש מרץ 2023, אך שכירים שעובדים במקום עבודה אחד אינם נדרשים לבצע כל פעולה על מנת לממש את ההטבה. עצמאים, וכל שאר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחַר הגשת הדוח השנתי.

בנוסף, רשות המיסים עתידה לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך חודש מרץ, לפני כניסתה של החקיקה לתוקף, על-מנת שהורים שעָרכו תיאום מס לפני שהוארך תוקף ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לתיאום מס חדש. 

למַעבר להנחייתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לחצו כאן.


הטבת המס ליישובים עירוניים מוטבים הוארכה עד ליום 31.12.2025

הבוקר פורסם ברשומות צו מס הכנסה (הארכת התחולה של סעיף 11(ב)(3א)(ד) לפקודה ושל ההגדרה "יישוב עירוני" שבסעיף 11(א) לפקודה) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 ("הצו") (קישור לצו).

הצו מאריך את תוקפה של הוראת-השעה המעניקה הטבה במס הכנסה לתושבי יישובים עירוניים מוטבים עד לתום שנת-המס 2025.
הטבת המס ניתנה במקור לשנת המס 2022 וכעת תינתן רטרואקטיבית עבור כל שנת-המס 2023 ועבור השנים 2024 ו-2025.

נכון לשנת 2023 זכאים להטבה תושבים ביישובים הבאים: אבו סנאן, בענה, ג'דיידה-מכר, דיר-אל-אסד, דיר-חנא, טבריה, טמרה, כאבול, מג'ד אל-כרום, מזרעה, סאג'ור, סח'נין, ועכו.
תושבי יישובים אלה זכאים בשנת-המס 2023 לזיכוי במס הכנסה בשיעור 12% מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 180,000 ₪, כאשר ההטבה תינתן, כאמור, רטרואקטיבית לכל שנת-המס 2023.

שכירים שעובדים במקום עבודה אחד אינם נדרשים לבצע כל פעולה על-מנת לממש את ההטבה. ואילו עצמאים ויתר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחַר הגשת הדו"ח.

רשות המיסים עתידה לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו לפני כניסתה של החקיקה לתוקף, על-מנת ששכירים שעובדים בכמה מקומות עבודה וערכו תיאום מס לפני שהוארך תוקף ההטבה יקבלו את ההטבה מבלי להידרש לתיאום מס חדש.
הרשות תוציא בימים הקרובים הנחיות לציבור המעסיקים בנוגע למימוש ההטבה.


תקן חשבונאות מס' 45

ביום 16.4.2023 אישרה הוועדה המקצועית במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מס' 45 בנושא "הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי".

התקן, המגדיר סיוע ממשלתי ומענק ממשלתי ומסביר את ההבחנה ביניהם, קובע את הטיפול החשבונאי במענק ממשלתי. לעומת זאת, לגבי סיוע ממשלתי שאינו מענק ממשלתי, התקן כולל דרישות גילוי בלבד.

התקן מבוסס על ההוראות העיקריות בתקן חשבונאות בינלאומי 20 בנושא הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי ובפרשנות מספר 10 של הוועדה המתמדת לפרשנויות סיוע ממשלתי ללא קשר לפעילויות תפעוליות (sic 10), הוא כולל דרישות ספציפיות לטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להשתתפות ביציאות כהגדרתם בתקן (כגון: מענקים מסוימים מרשות החדשנות) ומאפשר ליישות בחירת מדיניות חשבונאית בין שתי חלופות.

התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1.1.2023 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר.

להורדת התקן, לחצו כאן.