לוגו אלכס שפירא ושות׳

פודקסט בנושא הטבות מס ליחידים | מהלך ממוחשב לאישור שומות עצמיות במס הכנסה לשנת 2021 | הצעת חוק להגדלת נקודות זיכוי להורים והרחבת מענק עבודה

פודקסט בנושא הטבות מס ליחידים

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס" שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלתה לערוץ שיחה עם גב' רחלה אקוקה, מנהלת תחום בכירה שומה-פרט ברשות המסים, בנושא הטבות מס ליחידים.

להאזנה, לחצו כאן.


מהלך ממוחשב לאישור שומות עצמיות במס הכנסה לשנת 2021

פורסמה הודעת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


הצעת חוק להגדלת נקודות זיכוי להורים והרחבת מענק עבודה

שלשום (27.3.2023) פורסמה ברשומות הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע להגדיל את סכום המענק שניתן לאב עובד מכוח החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 ("חוק מענק עבודה"), כך שיהיה שווה לסכום המענק שניתן לאם עובדת.* במקביל, מוצע להגדיל את סכום המענק הניתן לאב שהוא עצמאי, כך שיהיה שווה לסכום המענק שניתן לאם שהיא עצמאית.

* כיום, גובה המענק מכוח חוק מענק עבודה לאם עובדת או אם שהיא עצמאית, גדול ב-50% מגובה המענק הניתן לאב עובד או עצמאי, אם אותו אב אינו הורה יחיד.

התיקון המוצע לחוק מענק עבודה יחול על מענקים המחולקים בעד הכנסה מעבודה או הכנסה מעסק או משלח-יד שנעשתה מיום התחילה (1.1.2024) ואילך.

בנוסף, מוצע בהצעת החוק לקבוע, כי יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שאינם פעוטות, כלומר שמָלאו להם 6 שנים אך טרם מלאו להם 18 שנים בשנת-המס. זאת, בתחולה לגבי הכנסה שהופקה מיום 1.1.2024 ואילך.
כך, מוצע לקבוע, כי אישה וגבר יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת בְּשל כל ילד שבשנת-המס מָלאו לו 6 שנים וטרם מָלאו לו 18 שנים (התיקון המוצע יביא לכך שבְּשל ילד בטווח הגיל האמור, אישה תהיה זכאית לשתי נקודות זיכוי בסך הכול וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת).
במקביל, מוצע להגדיל באופן זהה את נקודות הזיכוי הניתנות לפי סעיף 40(ב) לפקודה, להורה במשפחה חד־הורית אשר היו לו ילדים שבשנת המס מָלאו להם 6 שנים וטרם מָלאו להם 18 שנים.
הורה שכלכלת הילדים הייתה עליו, הזכאי כיום לפי סעיף 40(ב)(1) לפקודה, לנקודת זיכוי אחת בְּשל ילד בטווח הגילים האמור, יהיה זכאי בעקבות התיקון המוצע לשתי נקודות זיכוי. הורה אשר כלכלת הילדים לא הייתה עליו יהיה זכאי על-פי התיקון המוצע לנקודת זיכוי אחת בְּשל כל אחד מילדיו שבשנת-המס מָלאו לו 6 שנים וטרם מָלאו לו 18 שנים. ואילו במשפחה חד־הורית שבה ילד להורה אחד, כהגדרתו בסעיף 40(ב)(3) בעד כל ילד שמָלאו לו 6 שנים וטרם מָלאו לו 18 שנים בשנת-המס, ההורה היחיד יהיה זכאי לשתי נקודות זיכוי נוספות בְּשל הצעת חוק.