לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפעלת מאסר על תנאי בעבירוֹת מחוק העונשין על עבירוֹת מחוק מע"מ

ביום 10.1.2023 ניתן גזר הדין של יזם נדל"ן על-ידי בית-משפט השלום בתל-אביב, מפי השופט ע' מסארווה.

הנאשם הודה והורשע יחד עם חברות שונות בניהולו בארבעה תיקים פליליים וצירף שני תיקי חקירה לגבי מעשים דומים, כך שמדובר בשישה תיקים שונים.
העבירוֹת בהן הודה הנאשם הן עבירוֹת שונות ומגוּונות לפי חוק מע"מ שהתבצעו על-פני שנים רבות, כאשר כתבי האישום והתיקים השונים יִיחסו לנאשם עשרות עבירוֹת חמורות לפי סעיפים 177 ו-118 לחוק מע"מ ותוך שהסכום הכולל של ההשתמטות ממס עומד על כ-4.5 מיליון ש"ח.

חשיבות גזר-הדין היא בין היתר בעובדה שהשופט הִפעיל שני מאסרים על תנאי למשך זמן מצטבר של 7 חודשים למרות שהעבירוֹת בגינן הושתו אותם מאסרים על תנאי היו עבירוֹת של קבלת דבר במרמה, זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף (דהיינו, עבירוֹת לפי חוק העונשין) בעוד שהעבירוֹת בהן הורשע כעת הן, כאמור, עבירוֹת לפי חוק מע"מ.

וכך קבע בעניין זה השופט מסארווה (פס' 29–30 לגזר הדין):
"על אף שמדובר בעבירות מסוימות שממוקמות מחוץ לחוק העונשין בחוק מע"מ, הרי ביסוד העבירות לפי חוק מע"מ מעשים שבמהות הם קבלת דבר מרמה. ומהי מרמה ? הצגת מצג שווא והשגת טובת הנאה.
לפי הגדרה זו, במעשיו של הנאשם יש משום מעשה רמייה מובהק. ניכוי חשבוניות מס כדי לזכות בהפחתה שלא כדין בסכום המס המתחייב. העובדה שקיימת הוראת חוק ספציפית (בחוק מע"מ) שמתארת את המעשה המדויק של הנאשם, איננה מבטלת את טענת התביעה לפיה מעשי הנאשם אינם אלא מופע פרטי של קבלת דבר המרמה. המיקום הגיאוגרפי איננו מכריע בכגון דא, לנוכח תכליתו הכללית של 'מוסד' המאסר המותנה. לא זו אף זו, המעשים בהם הורשע הנאשם בתיק הנוכחי, מגלמים רכיבים 'נוספים' ואף יסוד נפשי מיוחד (מטרה). לכן, העבירות בהן הורשע כאן חמורות יותר והן 'בולעות' בתוכן את עבירת קבלת הדבר במרמה. משההרשעה בעבירה המפעילה כוללת בתוכה גרעין של קבלת דבר במרמה אליה הצטרפו נסיבות נוספותלא ניתן לדחות את טענת התביעה לפיה מעשיו של הנאשם מקיימים את התנאימאסר מותנה בעטיה של התנהגות מרמתית כללית יופעל גם אם הנאשם החליט לרכז את פעילותו המרמתית בתחום המס"
 [ההדגשות אינן במקור – הח"מ.]

להורדת גזר הדין, לחצו כאן.