לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית בקשה להפקדת ערובה בערעור מע"מ

ביום 10.11.2022 ניתנה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין מוקד אריק. ש (2012) בע"מ.*

* נראה, כי נפלה טעות סופר בפרטי המשיבה בפסק-הדין (צוין כי זו מרלן מירן ביתן במקום מוקד אריק. ש (2012) בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשת היחידה לפשיעה חמורה ברשות המסים לחיֵיב את המערערת להפקיד ערובה לתשלום הוצאות המבקשת אם יידחה הערעור שהוגש על-ידי המשיבה.זאת, בהתבסס על תקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי.

* הודעת הערעור (המתוקנת) שהגישה המשיבה נסובה על ההחלטה לחייבהּ בתשלום כפל-מס בְּשל הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

השופט א' דורות דחה את הבקשה (קישור להחלטה).

וכך הוא קבע (בפס' 12 לפסק-הדין): "במקרה הנוכחי, לא מתקיים אף אחד מהמצבים העיקריים שבגדרם מחויב תובע בערובה להוצאות הנתבע (היעדר כתובת או המצאת התובע בחו"ל). כמו כן, אין מדובר בתושבת האזור, הנחשבת כתושבת חוץ לצורך תקנה 157 לתקסד"א. השלב המאוחר של הגשת הבקשה (שלוש שנים לאחר הגשת הערעור) מטה את הכף לטובת המשיבה. כך גם העובדה שהמשיבה הינה דלת אמצעים. אשר לסיכויי הערעור, לא ניתן לקבוע מראש כי מדובר בערעור סרק מובהק, וזאת לאור העובדה כי לא ננקט כלפי המשיבה הליך פלילי בנוגע להוצאת חשבוניות המס ולא ניתנה סיבה משכנעת להימנעות מהעמדתה לדין פלילי. במצב דברים זה, במכלול הנסיבות המתוארות לעיל, אין מקום לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה להוצאות."