לוגו אלכס שפירא ושות׳

דו"ח מבקר המדינה | דו"ח סיכום שנת 2021 של פרקליטות המדינה | מעבר מתהליך הגשת דוחות שנתיים בניכויים באמצעות כספות להגשת דוחות במערכת שידור דוחות 126/85

דו"ח מבקר המדינה

פורסם החלק הראשון של הדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה המציג את ממצאי הביקורת על הגופים המבוקרים לשנת 2021.
במוקד פרקי הביקורת לגבי רשות המסים עומדים, בין היתר, הנושאים הבאים:
- השירות לציבור ברשות – ביקורת מעקב מורחבת (קישור לדו"ח המלא) (קישור לדו"ח המקוצר);
- היבטי מועילות של מערכת המס (קישור לדו"ח המלא) (קישור לדו"ח המקוצר);
- פעילות יחידת שירות עיבודים ממוכנים ברשות המיסים (קישור לדו"ח המלא) (קישור לדו"ח המקוצר).

ראו, בין היתר, את ההתייחסות המפורטת בדו"ח לעיכוב החזר יתרות זכות לנישומים (עמ' 397 ואילך בחלק המתייחס לשירות לציבור ברשות), לקנסות גירעון (עמ' 511–512 בחלק המתייחס להיבטי מועילות של מערכת המס), להליכי כופר (שם, בעמ' 539 ואילך) וליחידה הארצית לשומה בהתכתבות (שם, בעמ' 556 ואילך).


דו"ח סיכום שנת 2021 של פרקליטות המדינה

פורסם דו"ח סיכום שנת 2021 של פרקליטות המדינה (קישור לדו"ח).

הדו"ח, המהווה את הפרסום השנתי השביעי, מציג באופן מפורט את עבודת היחידות השונות בפרקליטות: התביעה הפלילית, הייצוג האזרחי והייצוג המינהלי.

תשומת לבכם, בין היתר, לאותו חלק בדו"ח (בעמ' 109 ואילך) המתייחס לפעילותה של המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה ולפיו בשנת 2021 התקבלו פסקי-דין של בית-המשפט העליון ב-93 הליכי אזרחייים ומינהליים שטופלו במחלקה, תוך שב-85% מההליכים עמדת המדינה התקבלה על-ידי בית-המשפט העליון (במלואה (81%) או בחלקהּ (4%)) ורק ב-12% נדחתה (ב-3% מההליכים הושגה פשרה בין הצדדים).


מעבר מתהליך הגשת דוחות שנתיים בניכויים באמצעות כספות להגשת דוחות במערכת שידור דוחות 126/856

פורסמה הודעתו בנושא שבנדון של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.