לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי/מקבלי קצבאות | הצגת אישורי סיום העֲסקה בגין פרישה מעבודה באזור האישי

הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי/מקבלי קצבאות

כידוע, תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 קובעת, כי עובד חייב למלא בכרטיס עובד ("טופס 101") את פרטיו האישיים ומקורות הכנסתו בתחילת עבודתו אצל מעסיק חדש וכן ב-1 לינואר בכל שנה שלאחר מכן.
כמו-כן, על העובד חלה החובה לדַווח על כל שינוי בפרטיו האישיים ולהצהיר על כך תוך שבוע ימים מיום השינוי.

לפני כשנתיים, פרסמה רו"ח ורד בכר, מנהלת מחלקת ניכויים ברשות המסים, הנחייה מקלה ("ההנחייה") (קישור להנחייה), לפיה מעסיקים המשלמים קצבה כהגדרתה בסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, יוכלו לפטוֹר את מקבלי הקצבה ממילוי טופס 101 מדי שנה, ובלבד שהם עומדים בכלל התנאים המפורטים בהנחיה, כגון: המעסיק הגיש את דוחות 126, הוא מנהל באופן ממוכן את חישובי המשכורת והניכויים ועוד.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתה של ר"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה גמלאי אשר מָלאו לו 70 שנה בשנת-המס לגבּיה נדרש למלא טופס 101 יהיה פטוּר ממילוי טופס 101 מכאן ואילך, זאת במקום 80 שנה כפי שרשום בפסקה שלאחַר סעיף ד' בהנחיה​.
עוד צוין בהודעה, כי הקלה נוספת זו תוענק הָחל משנת-המס 2023 ובכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בהנחיה; וכי תוקף ההקלות כאמור בהנחיה יהיה עד ליום 31.12.2025 או עד לשינויָן, לפי המוקדם.

להורדת ההודעה, לחצו כאן.
למַעבר להודעת דוברות רשות המסים בעניין זה, לחצו כאן.


הצגת אישורי סיום העֲסקה בגין פרישה מעבודה באזור האישי

פורסמה הודעת רשות המסים לפיה הֵחלה להציג לציבור באזור האישי של הרשות תחת הקטגוריה "אישורים ותעודות" את אישורי סיום העֲסקה בגין פרישה מעבודה אשר דוּוחו לרשות.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.