לוגו אלכס שפירא ושות׳

תביעה להנפקת אישורי מיסים

ביום 27.10.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין ויקטור רוזנברג.

עניינו של פסק-הדין בתביעה שהגיש התובע נגד עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ("עמידר"), משרדי מיסוי מקרקעין חיפה ולשכת רישום המקרקעין בנצרת, בגדרהּ התבקש בית-המשפט לקבוע כי התובע הוא בעל הזכויות בדירה בעכו ("הדירה").
במסגרת התביעה, עתר התובע להורוֹת לעמידר להשלים את רישום הזכויות על שמו וליתן בידו הפנייה ללשכת רישום המקרקעין לצורך רישום זכויותיו, להורוֹת למשרד מיסוי מקרקעין להנפיק אישורי מיסים לצורך רישום זכויות התובע בעמידר ובלשכת רשם המקרקעין ולבסוף, להורוֹת לרשם המקרקעין לרשום את זכויות התובע בדירה על שמו.

עמידר הודיעה לבית-המשפט כי בספריה רשומות הזכויות בדירה על-שם הבעלים הקודמים וכי תבצע כל פסק-דין ובלבד שיומצאו כל המסמכים ואישורי המיסים הנדרשים, אלא אם בית-המשפט יפטור את עמידר והתובע מכך.
הנתבעים 2–3 (משרדי מיסוי מקרקעין חיפה ולשכת רישום המקרקעין בנצרת), לעומת זאת, הגישו כתב הגנה במסגרתו התנגדו למתן הסעדים המבוקשים. לטענתם, דין התביעה מחיקה על הסף מכוח תקנה 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, שכּן התביעה אינה מגלה עילה. עוד נטען, כי דין התביעה אף דחיה על הסף בכל הנוגע למיסוי מקרקעין שכּן הסמכוּת העניינית לבירור המחלוקת בעניין הנפקת אישורים, לשם רישום זכויות התובע, ככל שיש לו, מסורה לוועדת-הערר מכוח חוק מיסוי מקרקעין. עוד נטען, כי העִסקה בין המוכרים ובין התובע מעולם לא דוּוחה ועיון בכתב התביעה מעלה שאין בפי התובע כל טענה כלפי המדינה. 

בית-המשפט, מפי השופט א' באומגרט, מחק את התביעה (קישור לפסק-הדין).