לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול רישום כעוסק

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין הדר אור שירותי ניהול בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשתו של המשיב (מנהל מע"מ אשדוד) להותיר על כנה את החלטתו בדבר ביטול רישומה של המערערת – חברה פרטית שהוציאה חשבוניות מס בתחומי עיסוק שונים (הובלות, ניקיון, מסחר במזון, גינון ובנייה, מסעדנות ומכירת כימיקלים) – כעוסק, עד מתן החלטה אחרת, מכוח הסמכוּת המסורה לבית-המשפט בסעיף 64(ג) לחוק מע"מ. זאת, נוכח חשדו של המנהל כי המערערת מפיצה חשבוניות מס ומנכה חשבוניות מס פיקטיביות.
הבקשה הוגשה לאחַר שביום 12.9.2022 הוגש ערעור על החלטת המנהל להורוֹת על ביטול רישומה של המערערת כעוסק, כאמור.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את בקשת המנהל וקבע כי החלטתו בדבר ביטול רישומה של המערערת כעוסק תעמוד על כנה עד למתן החלטה אחרת (קישור להחלטה).