לוגו אלכס שפירא ושות׳

עיקול רכוש עֵקב חוב מע"מ של חֵברה בבעלות בן-הזוג

פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי

במבזק מס' 1906 מיום 16.3.2021 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין אולגה מלוייב.

נזכיר, כי עניינו של פסק-הדין בתביעה למתן פסק-דין הצהרתי שהגישה מלוייב שלפיו מקרקעין, כספים בחשבון בנק ורכב הרשומים כולם על שמה, ואשר עוקלו ונתפסו על-ידי הנתבע, ממונה מע"מ באר-שבע, בגין חוב של חברת סיף מתכות בע"מ* אשר בבעלותו וניהולו של בן-זוגה של התובעת (ידועים בציבור), עוקלו שלא כדין ושלא בסמכות והתובעת אינה חייבת בחוב שבגינו ננקטו הליכי הגבייה ביחס לנכסים האמורים.

* המדובר בחוב של חברה אחרת בשם אלשורוק בע"מ אשר בעקבות סגירתה יוחס לחברת סיף מתכות בע"מ, וזאת על-פי סעיף 106 לחוק מע"מ. ראו לעניין זה את מבזק מס' 1709 מיום 2.5.2018.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, דחה את התביעה בהתייחס למגרש ולכספים שבחשבון הבנק וקיבל את התביעה ביחס לרכב (קישור לפסק-הדין).

הערעור לבית-המשפט העליון

מלוייב הגישה ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון וביום 12.9.2022 ניתן פסק-הדין בערעור.

בית-המשפט העליון, מפי השופט ד' מינץ (בהסכמת השופטות ג כנפי-שטייניץ ו-ר' רונן), דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, לניתוחו של השופט מינץ ביחס ליחס בין סמכויות הגביה על-פי פקודת המסים (גביה) לבין אלו שעל-פי סעיף 106 לחוק מע"מ, בפס' 16 ואילך לחוות דעתו.