לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול עסקה במקרקעין

ביום 5.7.2022 ניתנה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בנצרת בעניין שיבלי.

עניינה של ההחלטה בבקשה שהגיש משרד מיסוי מקרקעין ("המבקש") לסלק על הסף תביעה שהגיש התובע כנגד מי שלכאורה רכש את הזכויות מהתובע וכן כנגד המבקש לפסק-הדין הצהרתי לביטול עסקה וביטול חיוב במס.
בתמצית יצוין, כי התובע הגיש למבקש בקשה לביטול חיובו בתשלום מס בגין עסקה במקרקעין שבוטלה לטענתו. בקשת התובע נדחתה והתובע לא הגיש ערר על ההחלטה במסגרת ההליכים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין. לאור זאת, פנה התובע לבית-המשפט בבקשה למתן פסק-דין הצהרתי המופנה בין היתר למבקש לביטול העִסקה וכן לביטול השומות שהוטלו עליו בגינהּ.

בית-המשפט, מפי השופטת ע' הוד, קיבל את הבקשה ודחה על הסף את התביעה כנגד המבקש (קישור להחלטה).

נזכיר, כי החלטה דומה ניתנה ביום 12.6.2022 על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט ג' הס) בעניין שורקא (ת"א 28137-02-22) אליו נדרשנו במבזק מס' 1981 מיום 3.7.2022 (קישור למבזק).