לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעה לתיקון תקנות מס ערך מוסף | חשבוניות פיקטיביות

הצעה לתיקון תקנות מס ערך מוסף

ביום 12.5.2022 פורסמה טיוטת תקנות בגדרן מוצע לתקן את תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ולקבוע, כי בעסקאות שעניינן מתן שירותי כוח אדם, לרבות ניקיון, שמירה ואבטחה, בשירותי עבודות בנייה החבות בתשלום המע"מ תחול על מקבל השירות, אם מקבל השירות הוא עוסק.
זאת, בשונה מהמצב הרגיל בו נותן השירות הוא החייב במס.

להורדת טיוטת התקנות, לחצו כאן.


חשבוניות פיקטיביות

במבזק מס' 1868 מיום 5.8.2020 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בערעור שהוגש על-ידי שרון יאיר.
באותו מקרה, קבע המשיב (מנהל מע"מ פתח תקווה), כי המערער קיזז מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות, ובהתאם הוּצאה לו שומת תשומות, נפסלו ספריו והושת עליו קנס בגין אי-ניהול ספרים או בסטיה מהותית מכוח סעיף 95(א) לחוק מע"מ.
בית-המשפט, מפי סגן הנשיא השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי המערער הגיש ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון וביום ד (18.5.2022) ניתן פסק-הדין בערעור (השופטים י' אלרון, ע' גרוסקפוף ו-ח' כבוב).

לאחר שמיעת טיעוני בא-כוח המערער, ומשסבר המותב כי אין צורך בתגובת בא-כוח המשיבה והמליץ את המלצותיו, בא-כוח המערער הודיע כי הוא מבקש למחוק את הערעור​.
הערעור נמחק אפוא ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).